Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 9.

 

Téma stretnutia:

Dátum:

5.12.2006

Tvorba prototypu

Čas:

15:55 – 17:30

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Dušan Lamoš

Všetci

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

6.6

Michal Jajcaj

Štúdium algoritmov rozpoznávania hlasu

14.11.06

28.11.06

Dokončená

7.1

Dušan Lamoš, Linh Hoang Xuan

Špecifikácia údajov, multimediálnych informácií.

21.11.06

5.12.06

Rozpracovaná

7.2

Michal Jajcaj

Navrhnúť možnosti použitia hlasového ovládania.

21.11.06

28.11.06

Rozpracovaná

7.3

Vladimír Hlaváček

Rozpracovanie katalógu hviezd.

21.11.06

28.11.06

Rozpracovaná

7.4

Michal Dobiš

Rozpoznávanie okrajov obrazu (body P2.2 a P2.3 Plánu projektu)

21.11.06

5.12.06

Rozpracovaná

7.5

Dušan Lamoš

Návrh rozhraní, grafického používateľského prostredia.

21.11.06

28.11.06

Dokončená

7.6

Linh Hoang Xuan

Lokálna databáza údajov.

21.11.06

5.12.06

Dokončená

8.1

Všetci

Vyjadrenie k posudku

27.11.06

6.12.06

Dokončená

8.2

Dušan Lamoš

Vytvorenie kostry posudku

27.11.06

12.12.06

Dokončená

 

 

Opis stretnutia

 

 

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

7.1

Dušan Lamoš, Linh Hoang Xuan

Špecifikácia údajov, multimediálnych informácií.

21.11.06

18.12.06

Rozpracovaná

7.2

Michal Jajcaj

Navrhnúť možnosti použitia hlasového ovládania.

21.11.06

18.12.06

Rozpracovaná

7.3

Vladimír Hlaváček

Rozpracovanie katalógu hviezd.

21.11.06

18.12.06

Rozpracovaná

7.4

Michal Dobiš

Rozpoznávanie okrajov obrazu (body P2.2 a P2.3 Plánu projektu)

21.11.06

18.12.06

Rozpracovaná

9.1

Michal Jajcaj

Rozpoznávanie a porovnávanie zvukových sekvencií

5.12.06

18.12.06

Zadaná

9.2

Dušan Lamoš

Filtrovanie HTML kódu pre účely „čítania“ textu nahlas

5.12.06

18.12.06

Zadaná

9.3

Michal Dobiš

Overenie presnosti ukazovadla – test v teréne

5.12.06

18.12.06

Zadaná

9.4

Linh Hoang Xuan

Realizácia lokálnej databázy

5.12.06

18.12.06

Zadaná