Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 8.

 

Téma stretnutia:

Dátum:

27.11.2006

Tvorba projektovej dokumentácie

Čas:

13:00 – 14:30

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Linh Hoang Xuan

Všetci

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

6.2

Všetci

Vytvorenie posudku k dokumentácií tímu č. 12

14.11.06

24.11.06

Dokončená

6.6

Michal Jajcaj

Štúdium algoritmov rozpoznávania hlasu

14.11.06

28.11.06

Rozpracovaná

7.1

Dušan Lamoš, Linh Hoang Xuan

Špecifikácia údajov, multimediálnych informácií.

21.11.06

5.12.06

Rozpracovaná

7.2

Michal Jajcaj

Navrhnúť možnosti použitia hlasového ovládania.

21.11.06

28.11.06

Rozpracovaná

7.3

Vladimír Hlaváček

Rozpracovanie katalógu hviezd.

21.11.06

28.11.06

Rozpracovaná

7.4

Michal Dobiš

Rozpoznávanie okrajov obrazu (body P2.2 a P2.3 Plánu projektu)

21.11.06

5.12.06

Rozpracovaná

7.5

Dušan Lamoš

Návrh rozhraní, grafického používateľského prostredia.

21.11.06

28.11.06

Rozpracovaná

7.6

Linh Hoang Xuan

Lokálna databáza údajov.

21.11.06

28.11.06

Rozpracovaná

 

 

Opis stretnutia

 

 

 

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

 

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

6.6

Michal Jajcaj

Štúdium algoritmov rozpoznávania hlasu

14.11.06

28.11.06

Rozpracovaná

7.1

Dušan Lamoš, Linh Hoang Xuan

Špecifikácia údajov, multimediálnych informácií.

21.11.06

5.12.06

Rozpracovaná

7.2

Michal Jajcaj

Navrhnúť možnosti použitia hlasového ovládania.

21.11.06

28.11.06

Rozpracovaná

7.3

Vladimír Hlaváček

Rozpracovanie katalógu hviezd.

21.11.06

28.11.06

Rozpracovaná

7.4

Michal Dobiš

Rozpoznávanie okrajov obrazu (body P2.2 a P2.3 Plánu projektu)

21.11.06

5.12.06

Rozpracovaná

7.5

Dušan Lamoš

Návrh rozhraní, grafického používateľského prostredia.

21.11.06

28.11.06

Rozpracovaná

7.6

Linh Hoang Xuan

Lokálna databáza údajov.

21.11.06

5.12.06

Rozpracovaná

8.1

Všetci

Vyjadrenie k posudku

27.11.06

6.12.06

Zadaná

8.2

Dušan Lamoš

Vytvorenie kostru posudku

27.11.06

12.12.06

Zadaná