Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 7

 

Téma stretnutia:

Dátum:

21.11.2006

Tvorba projektovej dokumentácie

Čas:

16:00 – 18:06

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Linh Hoang Xuan

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

4.1

Dušan Lamoš

Dokumentácia projektu: Tvorba štruktúry dokumentácie, spájanie vypracovaných častí do uceleného dokumentu, tvorba dokumentu riadenia.

30.10.06

16.11.06

Dokončená

5.4

Vladimír Hlaváček

Zistenie možností získavania momentálnej polohy planét s.s. z Internetu

7.11.06

21.11.06

Odložená

6.1

Michal Jajcaj

Vytvorenie preberacieho protokolu

14.11.06

16.11.06

Dokončená

6.2

Všetci

Vytvorenie posudku k dokumentácií tímu č. 12

14.11.06

24.11.06

Rozpracovaná

6.3

Michal Dobiš, Linh Hoang Xuan

Integrácia získavania obrazu z web kamery do aktuálnej verzie modulu VideoSource

14.11.06

21.11.06

Dokončená

6.4

Vladimír Hlaváček

Overenie prepočtu azimutu a výšky na hvezdárske súradnice, spresnenie konštánt

14.11.06

28.11.06

Dokončená

6.5

Linh Hoang Xuan

Fyzický model zdieľaných údajov na serveri

14.11.06

21.11.06

Dokončená

6.6

Michal Jajcaj

Štúdium algoritmov rozpoznávania hlasu

14.11.06

28.11.06

Rozpracovaná

6.7

Dušan Lamoš

Vytvorenie šablóny posudku

14.11.06

21.11.06

Dokončená

 

 

 

 

Opis stretnutia

 

 

 

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

 

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

6.2

Všetci

Vytvorenie posudku k dokumentácií tímu č. 12

14.11.06

24.11.06

Rozpracovaná

6.6

Michal Jajcaj

Štúdium algoritmov rozpoznávania hlasu

14.11.06

28.11.06

Rozpracovaná

7.1

Dušan Lamoš, Linh Hoang Xuan

Špecifikácia údajov, multimediálnych informácií.

21.11.06

5.12.06

Zadaná

7.2

Michal Jajcaj

Navrhnúť možnosti použitia hlasového ovládania.

21.11.06

28.11.06

Zadaná

7.3

Vladimír Hlaváček

Rozparsovanie katalógu hviezd.

21.11.06

28.11.06

Zadaná

7.4

Michal Dobiš

Rozpoznávanie okrajov obrazu (body P2.2 a P2.3 Plánu projektu)

21.11.06

5.12.06

Zadaná

7.5

Dušan Lamoš

Návrh rozhraní, grafického používateľského prostredia.

21.11.06

28.11.06

Zadaná

7.6

Linh Hoang Xuan

Lokálna databáza údajov.

21.11.06

28.11.2006

Zadaná