Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 6

 

Téma stretnutia:

Dátum:

14.11.2006

Tvorba projektovej dokumentácie

Čas:

15:48 – 18:06

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Michal Dobiš

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

4.1

Dušan Lamoš

Dokumentácia projektu: Tvorba štruktúry dokumentácie, spájanie vypracovaných častí do uceleného dokumentu, tvorba dokumentu riadenia.

30.10.06

16.11.06

Rozpracovaná

5.1

Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček

Dopracovať plán projektu

7.11.06

16.11.06

Hotová

5.2

Linh Hoang Xuang

Analýza technických možností súčasných web kamier

7.11.06

14.11.06

Hotová

5.3

Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček,Dušan Lamoš

Vypracovanie hrubého návrhu systému

7.11.06

16.11.06

Hotová

5.4

Vladimír Hlaváček

Zistenie možností získavania momentálnej polohy planét s.s. z Internetu

7.11.06

21.11.06

Zadaná

5.5

Linh Hoang Xuang

Napísať analýzu existujúcich systémov na ovládanie počítača pomocou očí

7.11.06

14.11.06

hotová

 

 

Opis stretnutia

 

 

 

 

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

4.1

Dušan Lamoš

Dokumentácia projektu: Tvorba štruktúry dokumentácie, spájanie vypracovaných častí do uceleného dokumentu, tvorba dokumentu riadenia.

30.10.06

16.11.06

Rozpracovaná

5.4

Michal Jajcaj

Zistenie možností získavania momentálnej polohy planét s.s. z Internetu

7.11.06

21.11.06

Zadaná

6.1

Michal Jajcaj

Vytvorenie preberacieho protokolu

14.11.06

16.11.06

Zadaná

6.2

Všetci

Vytvorenie posudku k dokumentácií tímu č. 12

14.11.06

24.11.06

Zadaná

6.3

Michal Dobiš, Linh Hoang Xuan

Integrácia získavania obrazu z web kamery do aktuálnej verzie modulu VideoSource

14.11.06

21.11.06

Zadaná

6.4

Vladimír Hlaváček

Overenie prepočtu azimutu a výšky na hvezdárske súradnice, spresnenie konštánt

14.11.06

28.11.06

Zadaná

6.5

Linh Hoang Xuan

Fyzický model zdieľaných údajov na serveri

14.11.06

21.11.2006

Zadaná

6.6

Michal Jajcaj

Štúdium algoritmov rozpoznávania hlasu

14.11.06

28.11.06

Zadaná

6.7

Dušan Lamoš

Vytvorenie šablóny posudku

14.11.06

21.11.06

Zadaná