Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 5

 

Téma stretnutia:

Dátum:

7.11.2006

Tvorba projektovej dokumentácie

Čas:

17:00 – 20:30

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Dušan Lamoš

Bc. Michal Jajcaj

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

1.1

každý

Návrh a rozpracovanie možností potvrdzovania (voľby) pre ukazovadlo

10.10.06

Priebežne

Hotová

2.3

Michal Dobiš

Spracovanie obrazov z kamery, ich porovnávanie a na základe toho rozpoznávanie červenej bodky.

17.10.06

8.11.06

Hotová

3.2

Michal Dobiš

Analýza algoritmov pre hľadanie útvarov v obrázku (svetielko, lichobežník monitora)

23.10.06

8.11.06

Hotová

3.3

Michal Dobiš

Návrh určovania pozície hviezdy (definícia priamky)

23.10.06

7.11.06

Hotová

3.4

Vladimír Hlaváček

Analýza astronomických programov, prepočet z geografickej polohy, azimutu a výšky na hvezdárske súradnice. Katalógy nebeských telies.

23.10.06

7.11.06

Hotová

3.5

Dušan Lamoš

Analýza možností získavania multimediálnych údajov o nebeských telesách

23.10.06

31.10.06

Hotová

3.7

Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček

Špecifikácia systému

23.10.06

31.10.06

Rozpracovaná

4.1

Dušan Lamoš

Dokumentácia projektu: Tvorba štruktúry dokumentácie, spájanie vypracovaných častí do uceleného dokumentu, tvorba dokumentu riadenia.

30.10.06

16.11.06

Rozpracovaná

4.2

Michal Jajcaj

Vypracovať dokument Coding guidlines

30.10.06

7.11.06

Hotová

4.3

Michal Dobiš

Test prototypu v prírode

30.10.06

7.11.06

Hotová

4.4

Linh Hoang Xuang

Spísanie  dokumentu špecifikácie

30.10.06

7.11.06

Hotová

4.5

Dušan Lamoš

Zistiť možnosť získania a použitia sklenenej kopule

30.10.06

7.11.06

Hotová

4.6

Dušan Lamoš

Vytvoriť prototyp headsetu

30.10.06

7.11.06

Hotová

4.7

každý

Zadávať záznamy z denníka aj do dotProjectu

30.10.06

priebežne

Rozpracovaná

4.8

Vladimír Hlaváček

Priniesť knihu Mýty a legendy

30.10.06

7.11.06

Hotová

 

 

Opis stretnutia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

 

 

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

4.1

Dušan Lamoš

Dokumentácia projektu: Tvorba štruktúry dokumentácie, spájanie vypracovaných častí do uceleného dokumentu, tvorba dokumentu riadenia.

30.10.06

16.11.06

Rozpracovaná

4.7

každý

Zadávať záznamy z denníka aj do dotProjectu

30.10.06

priebežne

Rozpracovaná

5.1

Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček

Dopracovať plán projektu

7.11.06

16.11.06

Zadaná

5.2

Linh Hoang Xuang

Analýza technických možností súčasných web kamier

7.11.06

14.11.06

Zadaná

5.3

Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček,Dušan Lamoš

Vypracovanie hrubého návrhu systému

7.11.06

16.11.06

Zadaná

5.4

Vladimír Hlaváček

Zistenie možností získavania momentálnej polohy planét s.s. z Internetu

7.11.06

21.11.06

Zadaná

5.5

Linh Hoang Xuang

Napísať analýzu existujúcich systémov na ovládanie počítača pomocou očí

7.11.06

14.11.06

Zadaná