Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 4

 

Téma stretnutia:

Dátum:

30.10.2006

Možnosti využitia pomocníka pre astronómov.

Čas:

17:30 – 19:20

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

1.1

každý

Návrh a rozpracovanie možností potvrdzovania (voľby) pre ukazovadlo

10.10.06

Priebežne

Rozpracovaná

2.3

Michal Dobiš

Spracovanie obrazov z kamery, ich porovnávanie a na základe toho rozpoznávanie červenej bodky.

17.10.06

31.10.06

Rozpracovaná

2.5

Vladimír Hlaváček

Dokončenie web-stránky projektu

17.10.06

24.10.06

Hotová

3.1

Linh Hoang Xuang

Získanie obrazu z Web Kamery do .NETu

23.10.06

7.11.06

Hotová

3.2

Michal Dobiš

Analýza algoritmov pre hľadanie útvarov v obrázku (svetielko, lichobežník monitora)

23.10.06

31.10.06

Rozpracovaná

3.3

Michal Dobiš

Návrh určovania pozície hviezdy (definícia priamky)

23.10.06

7.11.06

Rozpracovaná

3.4

Vladimír Hlaváček

Analýza astronomických programov, prepočet z geografickej polohy, azimutu a výšky na hvezdárske súradnice. Katalógy nebeských telies.

23.10.06

7.11.06

Rozpracovaná

3.5

Dušan Lamoš

Analýza možností získavania multimediálnych údajov o nebeských telesách

23.10.06

31.10.06

Rozpracovaná

3.6

Michal Jajcaj

Analýza hlasového ovládania

23.10.06

31.10.06

Hotová

3.7

Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček

Špecifikácia systému

23.10.06

31.10.06

Rozpracovaná

 

 

Opis stretnutia

 

 

 

 

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

1.1

každý

Návrh a rozpracovanie možností potvrdzovania (voľby) pre ukazovadlo

10.10.06

Priebežne

Rozpracovaná

2.3

Michal Dobiš

Spracovanie obrazov z kamery, ich porovnávanie a na základe toho rozpoznávanie červenej bodky.

17.10.06

31.10.06

Rozpracovaná

3.2

Michal Dobiš

Analýza algoritmov pre hľadanie útvarov v obrázku (svetielko, lichobežník monitora)

23.10.06

31.10.06

Rozpracovaná

3.3

Michal Dobiš

Návrh určovania pozície hviezdy (definícia priamky)

23.10.06

7.11.06

Rozpracovaná

3.4

Vladimír Hlaváček

Analýza astronomických programov, prepočet z geografickej polohy, azimutu a výšky na hvezdárske súradnice. Katalógy nebeských telies.

23.10.06

7.11.06

Rozpracovaná

3.5

Dušan Lamoš

Analýza možností získavania multimediálnych údajov o nebeských telesách

23.10.06

31.10.06

Rozpracovaná

3.7

Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček

Špecifikácia systému

23.10.06

31.10.06

Rozpracovaná

4.1

Dušan Lamoš

Dokumentácia projektu: Tvorba štruktúry dokumentácie, spájanie vypracovaných častí do uceleného dokumentu, tvorba dokumentu riadenia.

30.10.06

16.11.06

Zadaná

4.2

Michal Jajcaj

Vypracovať dokument Coding guidlines

30.10.06

7.11.06

Zadaná

4.3

Michal Dobiš

Test prototypu v prírode

30.10.06

7.11.06

Zadaná

4.4

Linh Hoang Xuang

Spísanie  dokumentu špecifikácie

30.10.06

7.11.06

Zadaná

4.5

Dušan Lamoš

Zistiť možnosť získania a použitia sklenenej kopule

30.10.06

7.11.06

Zadaná

4.6

Dušan Lamoš

Vytvoriť prototyp headsetu

30.10.06

7.11.06

Zadaná

4.7

každý

Zadávať záznamy z denníka aj do dotProjectu

30.10.06

priebežne

Zadaná

4.8

Vladimír Hlaváček

Priniesť knihu Mýty a legendy

30.10.06

7.11.06

Zadaná