Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 23

 

Téma stretnutia:

Dátum:

7.5.2007

 

Čas:

13:00 – 15:00

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Vladimír Hlaváček

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

22.1

Dušan Lamoš

Dorobiť zobrazenie 1 súhvezdia pre potreby Multimediálneho okna

2.5.2007

7.5.2007

Takmer hotová

22.2

Michal Dobiš

Doplniť chýbajúcu kontrolu na maximálne a minimálne hodnoty v nastavovacom GUI, a doplniť zmenu zvýraznenej hviezdy

2.5.2007

7.5.2007

Hotová

22.3

Všetci

Písanie technickej dokumentácie k projektu podľa rozdelenia zo zápisu č.18

2.5.2007

14.5.2007

Rozpracovaná

22.4

Dušan Lamoš

Upraviť ukazovadlo na jednoduché klikanie a pripevniť ho k rámu z okuliarov

2.5.2007

14.5.2007

Rozpracovaná

22.5

Všetci

Každý zohnať jedného testera, otestovať systém s externými testermi

2.5.2007

14.5.2007

Rozpracovaná

22.6

Dušan Lamoš, Michal Dobiš

Napísať anglický quick start dokumentáciu

2.5.2007

14.5.2007

Rozpracovaná

22.7.

Michal Jajcaj, Linh Xuan Hoang

Preložiť používateľskú príručku do angličtiny

2.5.2007

14.5.2007

Zadaná

22.8

Vladimír Hlaváček

Zhodnotenie a ostatné „spoločné“ časti technickej dokumentácie – prvá verzia

2.5.2007

7.5.2007

Hotová

 

 

Opis stretnutia

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

·        Nasledujúce stretnutie bude v utorok 15. mája.

 

 

15.5. 2007 (utorok), 13.00

odovzdanie celkového výsledku projektu (upravený produkt + dokumentácia)

7.6. 2007, 13.00

odovzdanie posudku na výsledok iného tímu

13-14.6. 2007

prezentácia a obhajoba projektu

 

 

Obsah a forma projektovej dokumentácie

Inžinierske dielo (softvérový systém/informačný systém)

Dokumentácia k inžinierskemu dielu bude obsahovať minimálne tieto informácie (pri návrhu štruktúry dokumentácie sa riaďte poznámkami ďalej a poraďte sa s vašim pedagógom):

Riadenie projektu

Dokumenty k riadeniu projektu sa vytvárajú priebežne a sú súčasťou odovzdávanej dokumentácie v každej etape. Obsah zodpovedá etape, v ktorej sa projekt nachádza. Celkovo obsahuje minimálne:

Upozornenie:

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

22.1

Dušan Lamoš

Dorobiť zobrazenie 1 súhvezdia pre potreby Multimediálneho okna

2.5.2007

7.5.2007

Zadaná

22.3

Všetci

Písanie technickej dokumentácie k projektu podľa rozdelenia zo zápisu č.18

2.5.2007

14.5.2007

Rozpracovaná

22.4

Dušan Lamoš

Upraviť ukazovadlo na jednoduché klikanie a pripevniť ho k rámu z okuliarov

2.5.2007

14.5.2007

Rozpracovaná

22.5

Všetci

Každý zohnať jedného testera, otestovať systém s externými testermi

2.5.2007

14.5.2007

Rozpracovaná

22.6

Dušan Lamoš, Michal Dobiš

Napísať anglický quick start dokumentáciu

2.5.2007

14.5.2007

Rozpracovaná

22.7.

Michal Jajcaj, Linh Xuan Hoang

Preložiť používateľskú príručku do angličtiny

2.5.2007

14.5.2007

Zadaná

23.1.

Dušan Lamoš

Návrh nového dizajnu web stránky encyklopédie a plagátu na prezentáciu.

21.5.2007

12.6.2007

Plánovaná