Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 22

 

Téma stretnutia:

Dátum:

2.5.2007

Odovzdanie produktu

Čas:

13:00 – 15:00

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Michal Jajcaj

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

19.1

Všetci

Dokumentácia k produktu

10.4.2007

27.4.2007

Hotová

20.2

Všetci

Uvažovať nad alternatívnymi možnosťami uchytenia skla

17.4.2007

24.4.2007

Hotová

21.1

Dušan Lamoš

Kontrola používateľskej dokumentácie, vytvorenie obrázkov

17.4.2007

24.4.2007

Hotová

21.2

Michal Dobiš

GUI k sťahovaniu multimediálnych informácií

24.4.2007

27.4.2007

Hotová

21.3

Všetci

Nájsť externých testerov

24.4.2007

27.4.2007

Hotová

 

Opis stretnutia

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

 

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

22.1

Dušan Lamoš

Dorobiť zobrazenie 1 súhvezdia pre potreby Multimediálneho okna

2.5.2007

7.5.2007

Zadaná

22.2

Michal Dobiš

Doplniť chýbajúcu kontrolu na maximálne a minimálne hodnoty v nastavovacom GUI, a doplniť zmenu zvýraznenej hviezdy

2.5.2007

7.5.2007

Zadaná

22.3

Všetci

Písanie technickej dokumentácie k projektu podľa rozdelenia zo zápisu č.18

2.5.2007

14.5.2007

Zadaná

22.4

Dušan Lamoš

Upraviť ukazovadlo na jednoduché klikanie a pripevniť ho k rámu z okuliarov

2.5.2007

14.5.2007

Zadaná

22.5

Všetci

Každý zohnať jedného testera, otestovať systém s externými testermi

2.5.2007

14.5.2007

Zadaná

22.6

Dušan Lamoš, Michal Dobiš

Napísať anglický quick start

2.5.2007

14.5.2007

Zadaná

22.7.

Michal Jajcaj, Linh Xuan Hoang

Preložiť používateľskú príručku do angličtiny

2.5.2007

14.5.2007

Zadaná

22.8

Vladimír Hlaváček

Zhodnotenie a ostatné „spoločné“ časti technickej dokumentácie – prvá verzia

2.5.2007

7.5.2007

Zadaná