Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 21

 

Téma stretnutia:

Dátum:

24.4.2007

Odovzdanie produktu

Čas:

17:00 – 19:00

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Michal Dobiš

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

16.4

Michal Dobiš, Dušan Lamoš

Finalizácia grafického rozhrania aplikácie

20.3.2007

24.4.2007

Hotová

19.1

Všetci

Dokumentácia k produktu

10.4.2007

27.4.2007

Rozpracovaná

20.1

Michal Jajcaj

Nájsť možnosť uchytenia skla – teleskopická tyč

17.4.2007

24.4.2007

Nesplnená

20.2

Všetci

Uvažovať nad alternatívnymi možnosťami uchytenia skla

17.4.2007

24.4.2007

Zadaná

20.3

Michal Dobiš

Dorobiť „tooltips“ do GUI aplikácie

17.4.2007

24.4.2007

Hotová

20.4

Dušan Lamoš

Vytvoriť ikony pre hlavné ovládacie tlačidlá aplikácie

17.4.2007

24.4.2007

Hotová

20.5

Michal Dobiš

Prepojiť SAPI s ovládaním GUI

17.4.2007

24.4.2007

Hotová

 

Opis stretnutia

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

19.1

Všetci

Dokumentácia k produktu

10.4.2007

27.4.2007

Rozpracovaná

20.2

Všetci

Uvažovať nad alternatívnymi možnosťami uchytenia skla

17.4.2007

24.4.2007

Zadaná

21.1

Dušan Lamoš

Kontrola používateľskej dokumentácie, vytvorenie obrázkov

17.4.2007

24.4.2007

Zadaná

21.2

Michal Dobiš

GUI k sťahovaniu multimediálnych informácií

24.4.2007

27.4.2007

Zadaná

21.3

Všetci

Nájsť externých testerov

24.4.2007

27.4.2007

Zadaná