Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 20

 

Téma stretnutia:

Dátum:

17.4.2007

Finalizácia úloh

Čas:

17:00 – 19:00

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj (virtuálne)

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Dušan Lamoš

Bc. Vladimír Hlaváček

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

15.1

Vladimír Hlaváček

Implementácia web stránky

13.3.2007

17.4.2007

Hotová

16.4

Michal Dobiš, Dušan Lamoš

Finalizácia grafického rozhrania aplikácie

20.3.2007

24.4.2007

Rozpracovaná

17.1

Michal Jajcaj

Integrácia hlasového ovládania s GUI

27.3.2007

17.4.2007

Hotová

18.2

Linh Hoang, Michal Jajcaj

Implementácia sťahovania dát zo zdieľanej databázy pomocou webovej služby do lokálnej databázy, návrh potrebného GUI

3.4.2007

17.4.2007

Hotová

18.4

Dušan Lamoš

Dopracovať do zobrazovania hviezdnej oblohy Mesiac

3.4.2007

17.4.2007

Rozpracovaná

19.1

Všetci

Pisanie technickej dokumentácie

10.4.2007

24.4.2007

Rozpracovaná

19.2

Dušan Lamoš

Vloženie textu do plagátu

10.4.2007

11.4.2007

Hotové

19.3

Vladimír Hlaváček, Michal Dobiš

Naformatovanie článku podľa ICETA

10.4.2007

11.4.2007

Hotová

 

Opis stretnutia

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

16.4

Michal Dobiš, Dušan Lamoš

Finalizácia grafického rozhrania aplikácie

20.3.2007

24.4.2007

Rozpracovaná

18.4

Dušan Lamoš

Dopracovať do zobrazovania hviezdnej oblohy Mesiac

3.4.2007

17.4.2007

Rozpracovaná

19.1

Všetci

Dokumentácia k produktu

10.4.2007

27.4.2007

Rozpracovaná

20.1

Michal Jajcaj

Nájsť možnosť uchytenia skla – teleskopická tyč

17.4.2007

24.4.2007

Zadaná

20.2

Všetci

Uvažovať nad alternatívnymi možnosťami uchytenia skla

17.4.2007

24.4.2007

Zadaná

20.3

Michal Dobiš

Dorobiť „tooltips“ do GUI aplikácie

17.4.2007

24.4.2007

Zadaná

20.4

Dušan Lamoš

Vytvoriť ikony pre hlavné ovládacie tlačidlá aplikácie

17.4.2007

24.4.2007

Zadaná

20.5

Michal Dobiš

Prepojiť SAPI s ovládaním GUI

17.4.2007

24.4.2007

Zadaná