Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 2

 

Téma stretnutia:

Dátum:

17.10.2006

Analýza možných multimediálnych výstupov a využitia projektu.

Čas:

15:55 – 18:55

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Michal Jajcaj

 

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

zadania

Termín

ukončenia

Stav

1.1

každý

Návrh a rozpracovanie možností potvrdzovania (voľby) pre ukazovátko

10.10.06

Priebežne

Rozpracovaná

1.2

Linh Hoang Xuang

Preskúmať možnosti realizácie „fotobunky“ snímajúcej pohyb viečok, a pôsobenie infračerveného žiarenia na používateľa (oči)

10.10.06

17.10.06

Rozpracovaná

1.3

Michal Jajcaj

Preskúmať možnosti a projekty pre ovládanie spotrebičov z PC

10.10.06

17.10.06

Rozpracovaná

1.4

Michal Dobiš

Zabezpečiť kameru

10.10.06

17.10.06

Hotová

1.5

Vladimír Hlaváček

Inštalácia systému pre manažment projektu (dotProject)

10.10.06

17.10.06

Hotová

1.6

každý

Vytvorenie osobného projektového denníku

10.10.06

17.10.06

Hotová

1.7

Vladimír Hlaváček

Tvorba web-stránky

10.10.06

24.10.06

Hotová

1.8

Dušan Lamoš

Vytvorenie loga aplikácie podľa návrhu

10.10.06

24.10.06

Hotová

1.9

Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček

Vypracovať návrh rozdelenia úloh na jednotlivých častiach systému v rámci tíme

10.10.06

17.10.06

Zadaná

 

Opis stretnutia

 

 

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

 

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

1.1

každý

Návrh a rozpracovanie možností potvrdzovania (voľby) pre ukazovátko

10.10.06

Priebežne

Rozpracovaná

1.2

Linh Hoang Xuang

Preskúmať možnosti realizácie „fotobunky“ snímajúcej pohyb viečok, a pôsobenie infračerveného žiarenia na používateľa (oči)

10.10.06

24.10.06

Rozpracovaná

1.3

Michal Jajcaj

Preskúmať možnosti a projekty pre ovládanie spotrebičov z PC

10.10.06

24.10.06

Rozpracovaná

2.1

Linh Hoang Xuang

Zhodnotiť, prečo je využitie fotobunky zaujímavým riešením, ale prečo sme ho odmietli, výstupom bude analýza.

17.10.06

24.10.06

Zadaná

2.2

Michal Jajcaj

Zhrnúť spôsoby komunikácie pomocou infračerveného zariadenia, zistiť, aké su možnosti vytvorenia vlastného infračerveného prijímača/vysielača.

17.10.06

24.10.06

Zadaná

2.3

Michal Dobiš

Spracovanie obrazov z kamery, ich porovnávanie a na základe toho rozpoznávanie červenej bodky.

17.10.06

31.10.06

Zadaná

2.4

Vladimír Hlaváček

Skúsiť infračervený port na jeho domácom počítači

17.10.06

24.10.06

Zadaná

2.5

Vladimír Hlaváček

Dokončenie web-stránky projektu

17.10.06

24.10.06

Zadaná

2.6

Dušan Lamoš

Analýza podobných projektov a projektov multimediálnych domácností.

17.10.06

24.10.06

Zadaná

2.7

Každý

Rozmýšlať nad konečným cieľom s ktorým ideme projekt robiť, uvažovať nad ohraničeniami a diskutovať na fóre.

17.10.06

24.10.06

Zadaná