Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 19

 

Téma stretnutia:

Dátum:

10.4.2007

ICETA

Čas:

17:00 – 19:00

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj (virtuálne)

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Hoang Xuan Linh

Bc. Michal Dobiš

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

15.1

Vladimír Hlaváček

Implementácia web stránky

13.3.2007

10.4.2007

Rozpracovaná

16.2

Dušan Lamoš

Návrh informačného plagátu na konferenciu IIT.SRC

20.3.2007

10.4.2007

Hotová

16.4

Michal Dobiš, Dušan Lamoš

Finalizácia grafického rozhrania aplikácie

20.3.2007

10.4.2007

Rozpracovaná

17.1

Michal Jajcaj

Integrácia hlasového ovládania s GUI

27.3.2007

10.4.2007

Rozpracovaná

18.1

Všetci

Kontrola textu plagátu

3.4.2007

10.4.2007

Hotová

18.2

Linh Hoang, Michal Jajcaj

Implementácia sťahovania dát zo zdieľanej databázy pomocou webovej služby do lokálnej databázy, návrh potrebného GUI

3.4.2007

10.4.2007

Rozpracovaná

18.3

Všetci

Začať písať dokumentáciu – premyslenie obsahu kapitol a kompletizácia nadpisov

3.4.2007

10.4.2007

Hotová

18.4

Dušan Lamoš

Dopracovať do zobrazovania hviezdnej oblohy Mesiac

3.4.2007

10.4.2007

Rozpracovaná

 

 

Opis stretnutia

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

15.1

Vladimír Hlaváček

Implementácia web stránky

13.3.2007

17.4.2007

Rozpracovaná

16.4

Michal Dobiš, Dušan Lamoš

Finalizácia grafického rozhrania aplikácie

20.3.2007

17.4.2007

Rozpracovaná

17.1

Michal Jajcaj

Integrácia hlasového ovládania s GUI

27.3.2007

17.4.2007

Rozpracovaná

18.2

Linh Hoang, Michal Jajcaj

Implementácia sťahovania dát zo zdieľanej databázy pomocou webovej služby do lokálnej databázy, návrh potrebného GUI

3.4.2007

17.4.2007

Rozpracovaná

18.4

Dušan Lamoš

Dopracovať do zobrazovania hviezdnej oblohy Mesiac

3.4.2007

17.4.2007

Rozpracovaná

19.1

Všetci

Pisanie technickej dokumentácie

10.4.2007

24.4.2007

Zadaná

19.2

Dušan Lamoš

Vloženie textu do plagátu

10.4.2007

11.4.2007

Zadaná

19.3

Vladimír Hlaváček, Michal Dobiš

Naformátovanie článku podľa ICETA

10.4.2007

11.4.2007

Zadaná