Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 18

 

Téma stretnutia:

Dátum:

3.4.2007

Plagát a funkcie GUI

Čas:

17:00 – 20:40

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Michal Jajcaj

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

15.1

Vladimír Hlaváček

Implementácia web stránky

13.3.2007

10.4.2007

Rozpracovaná

16.2

Dušan Lamoš

Návrh informačného plagátu na konferenciu IIT.SRC

20.3.2007

10.4.2007

Rozpracovaná

16.4

Michal Dobiš, Dušan Lamoš

Finalizácia grafického rozhrania aplikácie

20.3.2007

10.4.2007

Rozpracovaná

17.1

Michal Jajcaj

Integrácia hlasového ovládania s GUI

27.3.2007

10.4.2007

Zadaná

17.2

Vladimír Hlaváček, Linh Hoang, Michal Jajcaj

Doplnenie informácií ohľadom objektov a súhvezdí do databázy (serverová aj lokálna)

27.3.2007

3.4.2007

Hotová

17.3

Všetci

Diskusia a návrh vhodných povelov pre ovládanie pomocou hlasu a ukazovadla

27.3.2007

3.4.2007

Hotová

 

 

Opis stretnutia

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

15.1

Vladimír Hlaváček

Implementácia web stránky

13.3.2007

10.4.2007

Rozpracovaná

16.2

Dušan Lamoš

Návrh informačného plagátu na konferenciu IIT.SRC

20.3.2007

10.4.2007

Rozpracovaná

16.4

Michal Dobiš, Dušan Lamoš

Finalizácia grafického rozhrania aplikácie

20.3.2007

10.4.2007

Rozpracovaná

17.1

Michal Jajcaj

Integrácia hlasového ovládania s GUI

27.3.2007

10.4.2007

Zadaná

18.1

Všetci

Kontrola textu plagátu

3.4.2007

10.4.2007

Zadaná

18.2

Linh Hoang, Michal Jajcaj

Implementácia sťahovania dát zo zdieľanej databázy pomocou webovej služby do lokálnej databázy, návrh potrebného GUI

3.4.2007

10.4.2007

Zadaná

18.3

Všetci

Začať písať dokumentáciu – premyslenie obsahu kapitol a kompletizácia nadpisov

3.4.2007

10.4.2007

Zadaná

18.4

Dušan Lamoš

Dopracovať do zobrazovania hviezdnej oblohy Mesiac

3.4.2007

10.4.2007

Zadaná