Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 17

 

Téma stretnutia:

Dátum:

27.3.2007

Rozhranie, databáza

Čas:

17:00 – 19:50

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Michal Dobiš

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

12.1

Michal Jajcaj

Vytvorenie webovej služby na získavanie informácií zo zdieľanej databázy.

27.2.2007

27.3.2007

Hotová

15.1

Vladimír Hlaváček

Implementácia web stránky

13.3.2007

3.4.2007

Rozpracovaná

15.4

Všetci

Hľadanie zdrojov multimediálnych dát

13.3.2007

27.3.2007

Hotová

15.5

Všetci

Analýza dostupných možností zvýšenia bezpečnosti webu

13.3.2007

27.3.2007

Hotová

16.1

Dušan Lamoš

Prejdenie textu príspevku na konferenciu IIT.SRC a vytvorenie finálnej verzie

20.3.2007

23.3.2007

Hotová

16.2

Dušan Lamoš

Návrh informačného plagátu na konferenciu IIT.SRC

20.3.2007

17.4.2007

Rozpracovaná

16.3

Vladimír Hlaváček

Nájsť spojnice hviezd v rámci súhvezdí

20.3.2007

27.3.2007

Hotová

16.4

Michal Dobiš, Dušan Lamoš

Finalizácia grafického rozhrania aplikácie

20.3.2007

3.4.2007

Rozpracovaná

17.1

Michal Jajcaj

Integrácia hlasového ovládania s GUI

27.3.2007

10.4.2007

Plánovaná

 

 

Opis stretnutia

 

 

 

poster má byť v jednom kuse A0

príklady posterov budú zverejnené

pravdepodobne bude tlač zabezpečená z fakultných zdrojov, čo bude zverejnené neskoršie

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

15.1

Vladimír Hlaváček

Implementácia web stránky

13.3.2007

3.4.2007

Rozpracovaná

16.2

Dušan Lamoš

Návrh informačného plagátu na konferenciu IIT.SRC

20.3.2007

10.4.2007

Rozpracovaná

16.4

Michal Dobiš, Dušan Lamoš

Finalizácia grafického rozhrania aplikácie

20.3.2007

3.4.2007

Rozpracovaná

17.1

Michal Jajcaj

Integrácia hlasového ovládania s GUI

27.3.2007

10.4.2007

Zadaná

17.2

Vladimír Hlaváček, Linh Hoang, Michal Jajcaj

Doplnenie informácií ohľadom objektov a súhvezdí do databázy (serverová aj lokálna)

27.3.2007

29.4.2007

Zadaná

17.3

Všetci

Diskusia a návrh vhodných povelov pre ovládanie pomocou hlasu a ukazovadla

27.3.2007

3.4.2007

Zadaná