Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 15

 

Téma stretnutia:

Dátum:

13.3.2007

Webová aplikácia

Čas:

17:30 – 19:00

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Dobiš

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

11.5

Dušan Lamoš

Aktuálny výrez oblohy

12.2.2007

12.3.2007

Rozpracovaná

12.1

Michal Jajcaj

Vytvorenie webovej služby na získavanie informácií zo zdieľanej databázy.

27.2.2007

12.3.2007

Rozpracovaná

12.2

Vladimír Hlaváček

Štúdium ASP.NET a návrh rozhrania web stránky.

27.2.2007

12.3.2007

Hotová

13.1

Michal Dobiš

Rozšírenie GUI a optimalizácia procesov s ohľadom na výkonnosť.

6.3.2007

27.3.2007

Rozpracovaná

13.2

Michal Jajcaj

Inštalácia Windows 2003 serveru a SQL Express serveru.

6.3.2007

13.3.2007

Hotová

 

Opis stretnutia

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

11.5

Dušan Lamoš

Aktuálny výrez oblohy

12.2.2007

20.3.2007

Rozpracovaná

12.1

Michal Jajcaj

Vytvorenie webovej služby na získavanie informácií zo zdieľanej databázy.

27.2.2007

20.3.2007

Rozpracovaná

13.1

Michal Dobiš

Rozšírenie GUI a optimalizácia procesov s ohľadom na výkonnosť.

6.3.2007

27.3.2007

Rozpracovaná

15.1

Vladimír Hlaváček

Implementácia web stránky

13.3.2007

3.4.2007

Zadaná

15.2

Linh Hoang Xuan

API lokálnej databázy

13.3.2007

27.3.2007

Zadaná

15.3

Linh Hoang Xuan

Doplnenie do lokálnej databázy o spojnice hviezd

13.3.2007

20.3.2007

Zadaná

15.4

Všetci

Hľadanie zdrojov multimediálnych dát

13.3.2007

20.3.2007

Zadaná

15.5

Všetci

Analýza dostupných možností zvýšení bezpečnosti webu  

13.3.2007

20.3.2007

Zadaná