Zápis zo stretnutia - Netrollers

č. 13

 

Téma stretnutia:

Dátum:

27.2.2007

Zhodnotenie IIT.SRC

Čas:

17:00 – 19:00

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Linh Hoang Xuan

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

11.1

Vladimír Hlaváček

Dokončenie výpočtov pre polohy planét a mesiaca

15.1.2007

26.2.2007

Hotová

11.2

Michal Dobiš

Dokončenie úprav vnútornej štruktúry ImageProcessora

1.2.2007

26.2.2007

Hotová

11.4

Dušan Lamoš, Michal Dobiš

Štúdium WPF a vytvorenie základného GUI

6.2.2007

6.3.2007

Rozpracovaná

11.5

Dušan Lamoš

Aktuálny výrez oblohy

12.2.2007

12.3.2007

Rozpracovaná

11.6

Michal Dobiš

Výber polohy na zemeguli

12.2.2007

12.3.2007

Hotová

11.7

Linh Hoang Xuan, Vladimír Hlaváček

Tvorba zdieľanej databázy v základnej verzii

6.2.2007

6.3.2007

Rozpracované

11.9

Michal Dobiš

Opis získavania a rozpoznávania obrazu, určovanie smeru pohľadu pre IIT.SRC

14.2.2007

26.2.2007

Hotová

11.10

Vladimír Hlaváček

Opis výpočtov pozície planét a hviezd pre IIT.SRC

14.2.2007

26.2.2007

Hotová

11.11

Linh Hoang Xuan

Opis databázy a serverovej časti systému pre IIT.SRC

14.2.2007

26.2.2007

Hotová

11.12

Michal Jajcaj

Opis hlasového ovládania pre IIT.SRC

14.2.2007

26.2.2007

Hotová

11.13

Dušan Lamoš

Opis komponentov GUI (výrez oblohy, animácie, výber pozície) s dôrazom aké informácie bude systém zobrazovať pre IIT.SRC

14.2.2007

26.2.2007

Hotová

12.1

Michal Jajcaj

Napísať záver a skontrolovať angličtinu v IIT.SRC článku

20.2.2007

26.2.2007

Hotová

 

Opis stretnutia

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

11.4

Dušan Lamoš, Michal Dobiš

Štúdium WPF a vytvorenie základného GUI

6.2.2007

6.3.2007

Rozpracovaná

11.5

Dušan Lamoš

Aktuálny výrez oblohy

12.2.2007

12.3.2007

Rozpracovaná

11.7

Linh Hoang Xuan, Vladimír Hlaváček

Tvorba zdieľanej databázy v základnej verzii

6.2.2007

6.3.2007

Rozpracovaná

12.1

Michal Jajcaj

Vytvorenie webovej služby na získavanie informácií zo zdieľanej databázy.

27.2.2007

12.3.2007

Zadaná

12.2

Vladimír Hlaváček

Štúdium ASP.NET a návrh rozhrania web stránky.

27.2.2007

12.3.2007

Zadaná