Zápis zo stretnutia - Netrollers

č.10.

 

Téma stretnutia:

Dátum:

11.12.2006

Presnosť prototypu

Čas:

12:00 – 14:00

Pedagóg:

Mgr. Alena Kovárová

Miesto:

Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu:

Prílohy:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

Bc. Linh Hoang Xuan

Bc. Michal Jajcaj

Bc. Dušan Lamoš

 

Zápis vypracoval:

Zápis overil:

Bc. Michal Dobiš

Bc. Vladimír Hlaváček

 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

7.1

Dušan Lamoš, Linh Hoang Xuan

Špecifikácia údajov, multimediálnych informácií.

21.11.06

18.12.06

Rozpracovaná

7.2

Michal Jajcaj

Navrhnúť možnosti použitia hlasového ovládania.

21.11.06

18.12.06

Dokončená

7.3

Vladimír Hlaváček

Rozpracovanie katalógu hviezd.

21.11.06

18.12.06

Dokončená

7.4

Michal Dobiš

Rozpoznávanie okrajov obrazu (body P2.2 a P2.3 Plánu projektu)

21.11.06

18.12.06

Dokončená

9.1

Michal Jajcaj

Rozpoznávanie a porovnávanie zvukových sekvencií

5.12.06

18.12.06

Zrušená

9.2

Dušan Lamoš

Filtrovanie HTML kódu pre účely „čítania“ textu nahlas

5.12.06

18.12.06

Dokončená

9.3

Michal Dobiš

Overenie presnosti ukazovátka – test v teréne

5.12.06

18.12.06

Dokončená

9.4

Linh Hoang Xuan

Realizácia lokálnej databázy

5.12.06

18.12.06

Zadaná

 

 

Opis stretnutia

 

 

 

 

 

 

 

Prijaté rozhodnutia

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

 

Úloha č.

Osoba

Úloha

Dátum

Zadania

Termín

ukončenia

Stav

7.1

Dušan Lamoš, Linh Hoang Xuan

Špecifikácia údajov, multimediálnych informácií.

21.11.06

18.12.06

Rozpracovaná

9.3

Michal Dobiš

Overenie presnosti ukazovátka – test v teréne

5.12.06

18.12.06

Rozpracovaná

9.4

Linh Hoang Xuan

Realizácia lokálnej databázy

5.12.06

18.12.06

Rozpracovaná

10.1

Dušan Lamoš, Michal Jajcaj

Integrácia filtorvania HTML do prototypu a čítanie výsledku pomocou syntézy reči

11.12.06

18.12.06

Zadaná

10.2

Michal Dobiš

Implementácia návrhov na zlepšenie presnosti a zopakovanie testu v teréne

11.12.06

18.12.06

Zadaná

10.3

Michal Dobiš

Dokumentácia modulov ImageProcessor a VideoSource, popis výsledkov testu

11.12.06

18.12.06

Zadaná

10.4

Vladimír Hlaváček

Dokumentácia katalógu hviezd a prepočtu súradníc

11.12.06

18.12.06

Zadaná

10.5

Linh Hoang Xuan

Dokumentácia lokálnej databázy

11.12.06

18.12.06

Zadaná

10.6

Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček

Zoznam funkcií systému a plán ukončenia ich implenácie, aktualizovaný plán projektu na letný semester

11.12.06

18.12.06

Zadaná

10.7

Dušan Lamoš

Integrácia projektovej dokumentácie, aktualizácia dokumentu riadenia

11.12.06

18.12.06

Zadaná

10.8

Vladimír Hlaváček

Napísať .cvsignore na obsah všetkých adresarov „bin“

11.12.06

18.12.06

Zadaná