Stretnutia

  Zápis z 1. stretnutia (14.10.2004)
Téma: oboznámenie sa s tímovým projektom
  Zápis z 2. (neformálneho) stretnutia (20.10.2004)
Téma: prekonzultovanie spracovania testov, zhodnotenie webu
  Zápis z 3. stretnutia (21.10.2004)
Téma: spôsoby testovania a opráv testov
  Zápis zo 4. stretnutia (21.10.2004)
Téma: analýza, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia
  Zápis z 5. stretnutia (28.10.2004)
Téma: dokumenty prijímacej skúšky
  Zápis zo 6. stretnutia (4.11.2004)
Téma: spracovanie testov, logicky model, nefunkcionálne požiadavky
  Zápis zo 7. stretnutia (11.11.2004)
Téma: kompletizácia a odovzdanie projektovej dokumentácie, fyzický model údajov, prototypy rozpoznávania a používatelského rozhrania
  Zápis z 8. stretnutia (18.11.2004)
Téma: posudok, prototyp používatelských rozhraní a rozpoznávania, fyzický model údajov a návrh databázy
  Zápis z 9. stretnutia (25.11.2004)
Téma: zhodnotenie, dokumentácia, konzultácia k prototypom
  Zápis z 10. stretnutia (2.12.2004)
Téma: implementácia prototypu, autentifikácia používateľov, príručka k prototypu
  Zápis z 11. stretnutia (16.2.2005)
Téma: plán na semester
  Zápis z 12. stretnutia (23.2.2005)
Téma: plán projektu, konflikty a varovania systému
  Zápis z 13. stretnutia (2.3.2005)
Téma: pokračovanie v implementácii, modul rozpoznávania
  Zápis zo 14. stretnutia (9.3.2005)
Téma: implementácia importu zo StudAppu, osobných údajov uchádzačov, zobrazenie konfliktov, lokalizácia oblastí naskenovaných dokumentov
  Zápis z 15. stretnutia (16.3.2005)
Téma: pokračovanie v implementácii, modul rozpoznávania
  Zápis z 16. stretnutia (23.3.2005)
Téma: pokračovanie v implementácii, modul rozpoznávania
  Zápis z 17. stretnutia (27.3.2005)
Téma: modul rozpoznávania, generovanie pdf dokumentu
  Zápis z 18. stretnutia (1.4.2005)
Téma: pokračovanie v implementácii, modul rozpoznávania
  Zápis z 19. stretnutia (13.2005)
Téma: pokračovanie v implementácii, modul rozpoznávania
  Zápis z 20. stretnutia (4.5.2005)
Téma: pokračovanie v implementácii, modul rozpoznávania
  Zápis z 21. stretnutia (11.5.2005)
Téma: pokračovanie v implementácii, modul rozpoznávania