Technika:

1982/1983

Významné fakty:
 • Z prevádzky bol vyradený počítač EC 1021 a bol nahradený výkonnejším EC 1025 s operačnou pamäťou 512 kB a 7 terminálových procesorov TP–8
 • V centrálnom VS bol inštalovaný vysokovýkonný počítač M 4030–1 a zavedená skušobná prevádzka OS EC(OS IBM)

 • 1983/1984

  Významné fakty
 • EC 1025 prešiel postupne do dvojsmennej prevádzky
 • Bol implementovaný programový systém TSO pre obsluhu terminálovej siete v OS počítača M 4030–1
 • Na katedrách fakúlt bolo inštalovaných 200 kusov mikropočítačov PMI 80 na použitie v pedagogike

 • 1984/1985

  V tomto čase sa EF už presúvala postupne do Mlynskej doliny a s tým súvisel aj presun výpočtovej techniky. Počítač EC 1025 zostal na Vazovovej ulici pre potreby ASR SVŠT. Výpočtová technika bola až na výnimky pod správou Centrálneho výpočtového strediska. V tomto čase sa už začal prejavovať odklon od centrálnych počítačov, pretože veľká časť výpočtovej techniky bola decentralizovaná a na katedrách pribúdala výpočtová technika v súvislosti s VÚ. Súviselo to aj s novými technológiami, väčšou nezávislosťou na veľkých sálových počítačoch, s budovaním terminálových pracovísk a s osobnými počítačmi.

  1985/1986

  Významné fakty
 • KP: experimentálne laboratórium mikroprocesorových systémov
 • KP: ADT 7000
 • KK: Počítačový systém M 6000 a účelová učebňa so samoobslužnou prípravovňou údajov

 • 1986/1987

  Tieto roky boli v znamení výstavby VS v nových priestoroch. Katedra počítačov po presťahovaní do nových priestorov musela riešiť použitie výpočtovej techniky zo začiatku vo vlastnej réžii, t.j. vo vlastných priestoroch a s vlastnými kapacitami až do otvorenia VS v Mlynskej doline. Nebolo to jednoduché, rovnako ako to nebolo jednoduché po odčlenení VS v roku 1978. V druhom polroku 1988 sa rozbehli práce na regionálnej sieti a na každej katedre na EF boli inštalované 2 terminály typu SM 5212. Od roku 1990 sa postupne kompletizuje vybavenie laboratórií s výpočtovou technikou na katedrách a to aj cez rôzne medzinárodné projekty.